newsViewModel.Title

Chính Sách Thu Đổi

Lộc Phúc Fine Jewelry


I. Đối với trang sức các loại không bao gồm ngọc trai:
STT CHỦNG LOẠI MUA LẠI ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

1

Trang sức Ý, dây chuyền các loại

70%

80%

2

Trang sức Miracle Crown 10k đính Cz

3

Trang sức đính Cz (14k, 18k), chế tác

4

Vỏ trang sức các loại

80%

85%

5

Trang sức đá màu các loại

Trang sức kim cương màu

75%

85%

6

Nữ trang kim cương

80%

85%

7

Bộ sưu tập: Ceri

60%

70%

8

Bộ sưu tập: Caballero & Feliz

50%

60%

9

Trang sức kim cương từ 4.0 ly trở lên

Tách riêng kim cương và vỏ trang sức, đồng thời áp dụng tỷ lệ thu đổi theo từng chủng loại

Điều kiện thu đổi đối với trang sức (không bao gồm Ngọc Trai)

- Khách hàng cần cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn, khách hàng cần cung cấp lại thông tin mua hàng chính xác để trích lục.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn và không trích lục được, Lộc Phúc sẽ không giải quyết mua lại.

- Khách hàng vui lòng cung cấp cho cửa hàng bản sao CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác khi bán lại sản phẩm.

- Sản phẩm khi thu đổi phải còn nguyên vẹn, không biến dạng, móp méo, hoặc thay đổi trọng lượng so với cấu trúc sản phẩm ban đầu.

 • Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về trọng lượng (do đổi ni, hoặc thay đổi về các chi tiết charm…), cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo đúng trọng lượng thực tế.

 • Trong trường hợp sản phẩm có thay đổi về trọng lượng, cấu trúc sản phẩm và không thể phục hồi, cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo giá vàng (mua vào) thực tế của thị trường ngay tại thời điểm thu đổi sản phẩm hoặc từ chối thu đổi tùy vào hiện trạng sản phẩm.

- Đối với trang sức kim cương, yêu cầu sản phẩm còn nguyên vẹn, không trầy, xước hoặc nứt, mẻ.

- Lộc Phúc có thể chủ động áp dụng hình thức thu đổi thích hợp (hoặc không thu đổi) tùy thuộc vào tình trạng thực tế của sản phẩm.

II. Đối với sản phẩm chuỗi ngọc trai và nữ trang ngọc trai:

STT

LOẠI

MUA LẠI

ĐỔI MỚI

GHI CHÚ

NGỌC TRAI NƯỚC NGỌT

1

Chuỗi – lắc ngọc trai nước ngọt (Fresh water pearl) không gắn vàng/Đá Cz

Không mua lại


- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


2

Chuỗi – lắc ngọc trai nước ngọt (Fresh water pearl) có gắn vàng/Đá Cz

50%

60%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


3

Trang sức gắn ngọc trai nước ngọt (Bông, Nhẫn, Mặt, Vòng, dây liền mặt 14k, 18k) – Fresh Water Pearl

50%

65%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn

NGỌC TRAI NƯỚC MẶN

1

Chuỗi/lắc ngọc trai Akoya, South sea, Tahiti không gắn vàng/ Đá Cz

Dưới 20.000.000đ/sp: Không mua lại

Từ 20.000.000đ/sp trở lên: mua lại 50%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


2

Chuỗi/lắc ngọc trai nước mặn (Akoya, South Sea, Tahiti) có gắn vàng/Đá Cz

55%

60%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


3

Chuỗi/lắc ngọc trai nước mặn (Akoya, South Sea, Tahiti) có gắn vàng/Kim cương

55%

65%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


4

Trang sức ngọc trai nước mặn (Akoya, South Sea, Tahiti…) có gắn Vàng 14k, 18k đính Đá Cz

60%

65%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


5

Trang sức ngọc trai nước mặn (Akoya, South Sea, Tahiti…) có gắn vàng 14k, 18k đính Kim cương

60%

70%

- Áp dụng cho tất cả các hóa đơn xuất bán từ ngày 10/10/2018

- Các hóa đơn trước ngày 10/10/2018 áp dụng chế độ thu đổi in trên hóa đơn


Điều kiện thu đổi với chuỗi/Trang sức Ngọc Trai

- Khách hàng cần cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn, khách hàng cần cung cấp lại thông tin mua hàng chính xác để trích lục.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn và không trích lục được, Lộc Phúc sẽ không giải quyết mua lại.

- Khách hàng vui lòng cung cấp cho cửa hàng bản sao CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác khi bán lại sản phẩm.

- Sản phẩm khi thu đổi phải còn nguyên vẹn, không biến dạng, móp méo, hoặc thay đổi trọng lượng so với cấu trúc sản phẩm ban đầu.

 • Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về trọng lượng (do đổi ni, hoặc thay đổi về các chi tiết charm…), cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo đúng trọng lượng thực tế.

 • Trong trường hợp sản phẩm có thay đổi về trọng lượng, cấu trúc sản phẩm và không thể phục hồi, cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo giá vàng (mua vào) thực tế của thị trường ngay tại thời điểm thu đổi sản phẩm hoặc từ chối thu đổi tùy vào hiện trạng sản phẩm.

- Đối với trang sức kim cương, yêu cầu sản phẩm còn nguyên vẹn, không trầy, xước hoặc nứt, mẻ.

- Lộc Phúc có thể chủ động áp dụng hình thức thu đổi thích hợp (hoặc không thu đổi) tùy thuộc vào tình trạng thực tế của sản phẩm.

III. Đối với Kim cương rời

STT

CHỦNG LOẠI

MUA LẠI

ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

1 Kim cương tròn, trắng – Clarity FL, IF, VVS1, VVS2, VS1 (White Diamond)

a

Từ 10 ly trở lên

Liên hệ Hệ thống CH Lộc Phúc

Liên hệ Hệ thống CH Lộc Phúc

b

Từ 8.5 ly đến dưới 10 ly

- Trong vòng 1 năm: 93%

- Trên 1 năm: 90%

- Trong vòng 1 năm: 93%

- Trên 1 năm: 90%

c

Từ 6.0 ly đến dưới 8.5 ly

95%

98%

d

Từ 5.0 ly đến dưới 6.0 ly

93%

97%

e

Dưới 5.0 ly

93%

95%

2 Kim cương tròn, trắng – Clarity VS2, SI1 (White Diamond)

a

Từ 6.0 ly trở lên

90%

95%

b

Từ 3.0 ly đến dưới 6.0 ly

85%

90%

3

Kim cương Fancy Shape

a

Clarity thấp hơn VS

75%

80%

b

Clarity từ VS trở lên

80%

90%

4

Kim cương màu

(Color Diamond)

80%

90%

Điều kiện thu đổi đối với Kim cương rời

- Khách hàng cần cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn, khách hàng cần cung cấp lại thông tin mua hàng chính xác để trích lục.

 • Trong trường hợp mất hóa đơn và không trích lục được, Lộc Phúc sẽ không giải quyết mua lại.

- Khách hàng vui lòng cung cấp cho cửa hàng bản sao CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác khi bán lại sản phẩm.

- Sản phẩm khi thu đổi phải còn nguyên vẹn, không biến dạng, móp méo, hoặc thay đổi trọng lượng so với cấu trúc sản phẩm ban đầu.

 • Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về trọng lượng (do đổi ni, hoặc thay đổi về các chi tiết charm…), cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo đúng trọng lượng thực tế.

 • Trong trường hợp sản phẩm có thay đổi về trọng lượng, cấu trúc sản phẩm và không thể phục hồi, cửa hàng sẽ tính giá thu đổi theo giá vàng (mua vào) thực tế của thị trường ngay tại thời điểm thu đổi sản phẩm hoặc từ chối thu đổi tùy vào hiện trạng sản phẩm.

- Đối với trang sức kim cương, yêu cầu sản phẩm còn nguyên vẹn, không trầy, xước hoặc nứt, mẻ.

- Lộc Phúc có thể chủ động áp dụng hình thức thu đổi thích hợp (hoặc không thu đổi) tùy thuộc vào tình trạng thực tế của sản phẩm.

❖ Thời gian thu đổi:

- Thời gian thu đổi từ 10h -15h hằng ngày (không thu đổi vào thứ 7, CN và ngày lễ). Số tiền thu lại sản phẩm của khách sẽ được ưu tiên thanh toán qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt (với hóa đơn dưới 10 triệu) trong vòng 24h kể từ khi thủ tục thu đổi hoàn tất.

❖ Địa điểm thu đổi:

- Tại tất cả các hệ thống cửa hàng của Lộc Phúc trên toàn quốc.

❖ Trường hợp đổi hàng trong vòng 48h:

- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn như tình trạng ban đầu.

- Đối với sản phẩm vỏ trang sức, sau khi đã đính đá quý khách hàng sẽ chịu chi phí cấn trừ mức phí đính đá quý của Lộc Phúc.

- Lộc Phúc sẽ mua lại 100% giá trị sản phẩm ban đầu với trường hợp khách hàng mua sản phẩm mới có giá trị cao hơn hoặc bằng sản phẩm cũ.

- Lộc Phúc mua lại 90% giá trị sản phẩm ban đầu với trường hợp khách hàng mua sản phẩm mới có giá trị thấp hơn sản phẩm cũ.

- Không áp dụng đối với Kim cương rời.

- Không áp dụng trả hàng. Nếu quý khách trả hàng trong vòng 48h, Lộc Phúc sẽ mua lại sản phẩm theo quy định của từng nhóm hàng.

- Khách hàng chỉ được đổi sản phẩm một lần duy nhất.

Lưu ý:

Giao dịch áp dụng tại chính tại cửa hàng mà Khách hàng đã mua sản phẩm.

Ví dụ: Khách hàng mua sản phẩm tại chi nhánh 532 Cộng Hòa chỉ được đổi sản phẩm trong vòng 48h tại 532 Cộng Hòa và không được phép đổi ở bất kỳ các chi nhánh khác của Lộc Phúc.