1
Lộc Phúc Jewerly Lộc Phúc Jewerly

cart0

Trang Sức Kim Cương Trang Sức CZ Trang Sức Đá Màu Trang Sức Ngọc Trai Trang Sức Cưới

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

"TRỌN NIỀM TIN CÙNG LỘC PHÚC FINE JEWELRY"

Chương trình khách hàng thân thiết là một phần quan trọng trong mục tiêu của Lộc Phúc Fine Jewelry, nhằm cung cấp nhiều lợi ích hơn và tạo ra các mối quan hệ gắn kết, có ý nghĩa với khách hàng. Với việc giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết, chúng tôi hi vọng khách hàng sẽ đón nhận những trải nghiệm mới mà Lộc Phúc Fine Jewelry mang đến.
PHƯƠNG THỨC THAM GIA

Khi mua bất kỳ sản phẩm nữ trang Vàng tại hệ thống cửa hàng Lộc Phúc Fine Jewelry trên toàn quốc hoặc mua qua kênh trực tuyến, mua hàng tại hội chợ, Quý khách sẽ được tặng thẻ SILVER và tích lũy điểm khi tham gia chương trình ngay lần đầu tiên mua hàng.


TỶ LỆ QUY ĐỔI ĐIỂM

Quý khách hàng được tích luỹ điểm với tỷ lệ quy đổi điểm của từng nhóm hàng như sau:

STT Nhóm hàng Số tiền Số điểm quy đổi
1 Kim cương rời 300.000 1 điểm
2 Mua hàng trên kênh online 100.000 1.5 điểm
3 Tất cả dòng sản phẩm còn lại 100.000 1 điểm

Lưu ý:

- Điểm được tính là phần số nguyên, bỏ phần dư và không làm tròn.

- Quý khách hàng được tính 1 mức điểm quy đổi cao nhất, không cộng dồn.

Ví dụ:

Khách hàng mua sản phẩm trong Bộ Sưu Tập “The Miracle Crown” trên website với trị giá hóa đơn là 10.535.000đ.

Khi đó số điểm mà khách hàng tích lũy là 105 điểm.

Trong đó:

Trong đó: 10 triệu tương đương 100 đ + 500 ngàn tương đương 5 đ. Không tính phần dư, không làm tròn.


THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ

Thẻ Silver Thẻ Gold Thẻ Platinum Thẻ Diamond
Mức hạng nâng cấp thẻ 0 - 999 đ 1000 – 3499 đ 3500 – 9999 đ Trên 10.000 đ
Thời gian sử dụng Vĩnh Viễn 2 năm 3 năm Vĩnh Viễn
Điều kiện duy trì ----------- Tối thiểu 1000đ/2n (tương đương 100tr/ 2 năm) Tối thiểu 5.000đ/3n (tương đương 500 tr/ 3 năm) ------------

Lưu ý:

Tất cả quyền lợi, thể lệ tham gia chương trình KHTT có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của công ty CP VBĐQ Lộc Phúc Fine Jewelry

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

"TRỌN NIỀM TIN CÙNG LỘC PHÚC FINE JEWELRY"

Chương trình khách hàng thân thiết

là một phần quan trọng trong mục tiêu của Lộc Phúc Fine Jewelry, nhằm cung cấp nhiều lợi ích hơn và tạo ra các mối quan hệ gắn kết, có ý nghĩa với khách hàng. Với việc giới thiệu chương trình khách hàng thân thiết, chúng tôi hi vọng khách hàng sẽ đón nhận những trải nghiệm mới mà Lộc Phúc Fine Jewelry mang đến.

PHƯƠNG THỨC THAM GIA

Khi mua bất kỳ sản phẩm nữ trang Vàng tại hệ thống cửa hàng Lộc Phúc Fine Jewelry trên toàn quốc hoặc mua qua kênh trực tuyến, mua hàng tại hội chợ, Quý khách sẽ được tặng thẻ SILVER và tích lũy điểm khi tham gia chương trình ngay lần đầu tiên mua hàng.

TỶ LỆ QUY ĐỔI ĐIỂM

Quý khách hàng được tích luỹ điểm với tỷ lệ quy đổi điểm của từng nhóm hàng như sau:

STT Nhóm hàng Số tiền Số điểm quy đổi
1 Kim cương rời 300.000 1 điểm
2 Mua hàng trên kênh online 100.000 1.5 điểm
3 Tất cả dòng sản phẩm còn lại 100.000 1 điểm

Lưu ý:

- Điểm được tính là phần số nguyên, bỏ phần dư và không làm tròn.

- Quý khách hàng được tính 1 mức điểm quy đổi cao nhất, không cộng dồn.

Ví dụ:

Khách hàng mua sản phẩm trong Bộ Sưu Tập “The Miracle Crown” trên website với trị giá hóa đơn là 10.535.000đ. Khi đó số điểm mà khách hàng tích lũy là 105 điểm.

Trong đó:

10 triệu tương đương 100 đ + 500 ngàn tương đương 5 đ. Không tính phần dư, không làm tròn.

THỜI HẠN SỬ DỤNG VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ

Thẻ Silver Thẻ Gold Thẻ Platinum Thẻ Diamond
Mức hạng nâng cấp thẻ 0 - 999 đ 1000 – 3499 đ 3500 – 9999 đ Trên 10.000 đ
Thời gian sử dụng Vĩnh Viễn 2 năm 3 năm Vĩnh Viễn
Điều kiện duy trì ----------- Tối thiểu 1000đ/2n (tương đương 100tr/ 2 năm) Tối thiểu 5.000đ/3n (tương đương 500 tr/ 3 năm) ------------

Lưu ý:

Tất cả quyền lợi, thể lệ tham gia chương trình KHTT có thể thay đổi tùy theo quy định tại từng thời điểm của công ty CP VBĐQ Lộc Phúc Fine Jewelry